088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Teambuilding: Welk Karakter Heb Jij?

Uw zoek resultaat voor: Teambuilding: Welk Karakter Heb Jij?

Cursus Coachend Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... Welke vaardigheden heeft u nodig om op succesvolle wijze praktisch leiding te geven aan uw team? Door steeds veranderende omstandigheden dient u in staat te zijn, zodanig te handelen dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen, op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. In deze praktisch gerichte training komen dan ook de volgende vragen aan de orde. Hoe formuleert u uw do...
53 training_cursus/training_praktisch_leidinggeven/coachend_leiderschap.php

Cursus Online E-Learning Programmeren BVT :: In-Company Opleider

... meegenomen in het volledige proces.Learning Management SystemHet LMS (Learning Management System) programma vormt een platform dat ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen. Een LMS kan gebruikt worden binnen een bedrijf om bij te houden welke werknemers welke scholing hebben gevolgd, volgen, of gaan volgen. Bij Question Degree kunt u door middel van toetsing zien welke medewerkers bij u over welke vaardigheden beschikken. Wanneer u een minimale standaard wilt aanleggen kunt u hiervoor een toets maken/laten maken. Nadat uw medewerkers deze toets hebben ingevuld kunt u zien wie de minimale standaard behalen, en voor welke medewerkers het misschien handig zou zijn om een cursus te volgen. Bij Question Degree ondersteunen wij verschillende leer mogelijkheden. BZL (Begeleid Zelfstandig Leren) is ee...
264 training_cursus/online-survey-onderzoek/survey-programmeren.php

Cursus Conflicthantering BVT :: In-Company Opleider

...ties Cre?renOmgaan Met Verschillende Persoonlijkheden Resultaten Of het nu gaat om een opgelopen meningsverschil, een ruzie of een groter arbeidsconflict, conflicthantering is in veel situaties inzetbaar. Een leidinggevende, opdrachtgever of collega, het maakt niet uit om welk persoon het gaat. Door middel van deze training vergroot u uw inzicht in conflicten. U weet hoe conflicten ontstaan en op welke manieren u kunt reageren in een conflict. Daarnaast weet u welke conflictstijl het meest effectief is in welke situatie. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theor...
83 training_cursus/training-conflicthantering/conflicthantering-training.php

Cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP BVT :: In-Company Opleider

... Hoe stelt u een loopbaanplan op? Welke behoeften hebben medewerkers ten aanzien van hun carri?re? Welke rol speelt de organisatie hierin en welke rollen de medewerkers zelf? Er wordt van u steeds vaker verwacht dat u werknemers op een professionele manier kunt adviseren en in hun loopbaan kunt begeleiden. BV&T verzorgt zowel coaching als trainingstrajecten waarbij u instrumenten leert kennen die u kunt inzetten tijdens de begeleidi...
52 training_cursus/training-persoonlijk-ontwikkelingsplan/persoonlijk-ontwikkelings-plan.php

BV&T heeft maar liefst 75 vaste docenten en trainers

... Trainers en docenten van BV&T BV&T opleiding & advies werkt samen met docenten en trainers die hun vak verstaan. Ons trainersnetwerk bestaat uit professionele trainers en docenten die veel praktijkervaring hebben in hun vakgebied. Door middel van deze ervaringen kunnen zij de theorie die tijdens de trainingen en cursussen naar voren komt ondersteunen. Daarnaast beschikken zij over uitstekende didactische vaardigheden en veel pedago...
professionele_trainers.php

Cursus Situationeel Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... Welke vaardigheden heeft u nodig om op succesvolle wijze leiding te geven aan een team? Door steeds veranderende omstandigheden dient u in staat te zijn zodanig te handelen dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. In deze gerichte training komen dan ook de volgende vragen aan de orde. Hoe formuleert u uw doelstellingen? Hoe ste...
10 training_cursus/situationeel_leidinggeven/effectief_leidinggeven.php

Cursus Six Sigma Kwaliteit BVT :: In-Company Opleider

...alleen door teams kunnen worden gerealiseerd. De leden van zo`n team moeten daarom in de eerste plaats goed kunnen samenwerken voordat ze uberhaupt in staat zijn een probleem goed op te lossen. In de tweede plaats moeten de teamleden, medewerkers en/of leidinggevenden zeer goed begrijpen welke technieken ze kunnen toepassen in welke situatie. We hebben deze training Six Sigma zodanig vormgegeven dat zowel de samenwerking als de logica van het verbeterproces worden ervaren. Onderwerpen Toetsen Procesprestaties; KlanteisenSamenwerking Op De WerkvloerTeamvormingProcesprestatiesKwaliteitscriteriaBorging Van OplossingenOrganisatieprocessenRendementsverbeteringKwaliteitsverbetering. Resultaten Daarbij weet u na deze training wat belangrijk is voor de klant. U bent in staat om Six Sigma uit te voeren voor een project onder begeleid...
225 training_cursus/six-sigma-kwaliteit-cursus/sixsigma.php

Training Referenties Gemeente Ministerie Organisatie Bedrijven Advisering

... Trainers en docenten van BV&T BV&T opleiding & advies werkt samen met docenten en trainers die hun vak verstaan. Ons trainersnetwerk bestaat uit professionele trainers en docenten die veel praktijkervaring hebben in hun vakgebied. Door middel van deze ervaringen kunnen zij de theorie die tijdens de trainingen en cursussen naar voren komt ondersteunen. Daarnaast beschikken zij over uitstekende didactische vaardigheden en veel pedago...
referenties.php

Cursus Bedrijfs Onderzoek E-Learning BVT :: In-Company Opleider

... uitstraling naar uw klanten en omgeving. Om communicatie goed te laten verlopen, is gedegen onderzoek nodig. Question Degree meet voor u de effectiviteit van de interne communicatie in uw organisatie.BV&T onderzoekt door middel van communicatie onderzoek, welke mening uw medewerkers hebben over de interne communicatie. Wij garanderen de anonimiteit van uw medewerkers bij elk onderzoek die wij uitvoeren. Zo ontstaat er een realistisch beeld van de huidige interne communicatie en de gewenste situatie. Onderwerpen Wat Vinden Mijn Medewerkers Van De ~tone Of Voice~ Waarmee Wordt Gecommuniceerd; In Hoeverre Komt De Boodschap Over Zoals Ik Deze Beoogd HebWelk Percentage Van Mijn Medewerkers Leest Daadwerkelijk De Nieuwsbrieven/memo`sTegen Welke Knelpunten In De Interne Communicatie Lopen Mijn Medewerkers AanWat Vinden Mijn Medewe...
163 training_cursus/communicatie_onderzoek/medewerker_betrokkenheid_onderzoek.php

Cursus Leidinggeven, Leiden Of Lijden BVT :: In-Company Opleider

... Welke vaardigheden heeft u nodig om op succesvolle wijze leiding te geven aan een team? Door steeds veranderende omstandigheden dient u in staat te zijn zodanig te handelen, dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. In deze gerichte training komen dan ook de volgende vragen aan de orde. Hoe formuleert u uw doelstellingen? Hoe st...
87 training_cursus/training-leidinggeven-cursus-leidinggeven/cursus-of-training-leidinggeven.php

Cursus Communicatievaardigheden BVT :: In-Company Opleider

... Hoe verloopt communicatie precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Wat is non-verbale communicatie? Hoe belangrijk is het goed waarnemen? Moet ik vooral observeren of juist onmiddellijk interpreteren? Hoe ondersteun ik mijn boodschap non-verbaal? Welke signalen zenden we naar elkaar uit? Wat is belangrijk als ik luister? Hoe vat ik het beste samen? Welk vragen moet ik stellen? Hoe kan mijn gesprekspartner het be...
20 training_cursus/training-communicatie/communicatie-vaardigheden.php

Cursus Intensief Kwaliteitsbeleid BVT :: In-Company Opleider

... Voor zowel de organisatie als voor de zaak, bedrijf of organisatie is het belangrijk dat er een duidelijke (verander)opdracht is. Welke effecten moeten worden nagestreefd en bovenal: op welke wijze? Een objectieve kijk is noodzakelijk. Dat laatste wordt vaak impliciet gelaten, maar vormt steeds meer de kern van de professionaliteit van onze aanpak. Welke interventies passen het beste bij de organisatie? Een kernvraag die BV&T als o...
146 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsbeleid.php

Cursus Functioneringsgesprekken BVT :: In-Company Opleider

...ulieren Voor FunctioneringsgesprekkenFouten Bij OordeelsvormingFeedback GevenGrenzen Stellen En Vriendelijk AfwijzenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij bent u in staat om op een juiste manier functioneringsgesprekken af te nemen. U weet welke aanpak het beste past bij welke werknemer. U bent in staat om een goede voorbereiding vast te leggen. U kent de instrumenten die u wilt gebruiken om zodoende het maximale uit het functioneringsgesprek te halen. Tevens weet u de einddoelen van het functioneringsgesprek te borgen aan uw kwaliteitssysteem. Hiermee blijft u altijd up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen binnen uw organisatie. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnem...
22 training_cursus/opleiding-functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprek-cursus.php

Cursus Feedback Middenkader BVT :: In-Company Opleider

... Welke vaardigheden heeft u nodig om op succesvolle wijze leiding te geven aan een team? Door steeds veranderende omstandigheden dient u in staat te zijn zodanig te handelen dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. In deze doelgerichte training komen dan ook de volgende vragen aan de orde. Hoe formuleert u uw doelstellingen? Hoe...
19 training_cursus/training-communicatie/communicatie-voor-leidinggeven.php

BV&T Voorwaarden

...ng achteraf. BV&T waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt. Artikel 11. Vertrouwelijkheid BV&T zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de relatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de infor...
voorwaarden.php

Page generated in 0.1937 seconds.