088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Project management

Uw zoek resultaat voor: Project management

Cursus Projectmanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen Project Resultaten En Doelstellingen; Proj...
56 training_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Cursus Projectmanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen Technieken Van Proje...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Cursus MT Middel Management Intensief In-Company ook voor Groepstraingen

... In middenkader functies draait het eigenlijk om twee zaken: het ontwikkelen van een nieuw beleid en het aansturen van een groep medewerkers. Het hebben van een eigen visie is daarvoor noodzakelijk, maar zo`n visie ontwikkelt u pas als u weet wat er speelt binnen organisaties en tussen mensen onderling. Die kennis doet u op met de cursus Middelmanagement. Een puur praktische en boeiende cursus, waarin alle zaken, d...
100 training_cursus/middel-management/middel-management.php

Cursus People Management In-Company ook voor Groepstraingen

... Het slagen of falen van organisaties wordt vandaag steeds meer bepaald door de medewerkers en de manier waarop deze ingezet worden. Het lijnmanagement speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Vandaar dat ~people management~ een belangrijke vaardigheid is, die managers vandaag moeten bezitten. Een goede basiskennis en nieuwe inzichten in thema`s betreffende personeel en organisatie zijn dan ook onmisbaar om als ...
103 training_cursus/peoplemanagement/peoplemanagement.php

Cursus MT Lid Management Communicatie In-Company ook voor Groepstraingen

... De training Management kwaliteitssystemen is bestemd voor managers, afdelingshoofden en bedrijfsleiders van industriele bedrijven en handelsondernemingen, die bovengenoemde managementtools reeds gebruiken en verder willen verbeteren of overwegen deze managementtools in te gaan voeren. Deze training behandelt beknopt de principes, de werking en de voor- en nadelen van het werken met deze systemen. Onderwerpen Kwali...
153 training_cursus/training-management-systeem/training-kwaliteit-managementsysteem.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze cu...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus Verandermanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Binnen organisaties is altijd beweging. Stilstand is meestal ten opzicht van concurrenten achteruitgang. Grote veranderingen zijn meestal ingewikkeld. Om te komen tot een vergaande verandering is een stevige basis nodig. De vraag die wij stellen is meestal, wanneer is een verandering succesvol? Deze training bestaat uit verschillende fases. Intake (huidige status), wat wenst de organisatie en deelnemers. Voorberei...
282 training_cursus/verandermanagement/training-veranderen-in-de-organisatie.php

Cursus Asset Management ISO 55001:2014 In-Company ook voor Groepstraingen

... Heeft u meerdere financiele, fysieke of organisatorische assets in de organisatie? Dan weet u dat een efficiente asset management strategie een belangrijke bijdrage aan de verbetering van uw resultaten en performance biedt. BV&T kan u hierbij helpen. U kunt PAS 55 vervangen door ISO 55001 Asset Management in combinatie met het overzicht, de grondbeginselen en de terminologie van ISO 55000 en de gebruikersrichtlijn...
244 training_cursus/iso_55001_asset_management/training_iso_55001.php

Cursus Timemanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... U kent het wel, veel werk, hoge werkdruk, zaken niet afkrijgen. Speelt dit binnen uw organisatie, dan hebben wij een doeltreffende training voor u. In de training wordt aandacht besteed aan een tweetal punten m.b.t. time management, t.w. effectiviteit en efficiency. Boeiend om te zien ~wat doe ik in mijn tijd~ hoe u omgaat met tijd en taken. Prioriteiten stellen vormt hierin een belangrijk onderdeel, waarbij aspec...
60 training_cursus/time-management/cursus_timemanagement.php

Cursus Ziekteverzuim Management In-Company ook voor Groepstraingen

... Ziek zijn, iedereen kan het overkomen. In eerste instantie is dat natuurlijk vervelend voor de persoon zelf, maar als bedrijf merkt u ook de gevolgen van ziekteverzuim. U merkt een verhoging van de werkdruk met als gevolg een hoge kostenpost. Hoe kunt u hier invloed op uitoefenen? En wat staat u te doen als het ziekteverzuim arbeidsverzuim blijkt te zijn? Heeft u ook dit soort vragen? Dan is deze cursus uitstekend...
198 training_cursus/cursus-ziekte-verzuim/training-ziekteverzuim-management.php

Cursus ISO 14001 Milieu Interne Auditor In-Company ook voor Groepstraingen

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd aan...
245 training_cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

Cursus Bedrijfsspecifieke Logistiek In-Company ook voor Groepstraingen

... Veel bedrijven maken gebruik of overwegen het aanschaffen van (kostbare) logistieke bedrijfsbrede (integrale) software zoals SAP, BaaN, Exact of Navison. Helaas blijkt dat het rendement van dergelijke pakketten achter blijven bij de verwachting. Gebruikers van het systeem zijn ontevreden en het management haalt onvoldoende stuurinformatie uit het systeem. De kernoorzaak is dat er onvoldoende kennis aanwezig is van...
132 training_cursus/cursus-logistiek-management/training_logistiek.php

Cursus Verzuimgesprekken In-Company ook voor Groepstraingen

... Elke organisatie heeft te maken met ziekteverzuim. Sinds de invoering is de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij werkgever en werknemer komen te liggen. Het accent ligt meer dan voorheen op mogelijkheden van uitgevallen werknemers. De houding van de leidinggevende is van groot belang bij een snelle terugkeer van de werknemer. Een heldere visie op verzuim, gecombineerd met goede gespreksvaardigheden, is dan ...
199 training_cursus/cursus-verzuim-management/training-verzuimgesprekken-voor-leidinggevenden.php

Cursus Lean By Kaizen Verbetermanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Vrijwel elke organisatie is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om haar resultaten te verbeteren. Iedereen wil graag een voorsprong op zijn concurrenten hebben en houden. Om dat te kunnen moeten wij beter zijn dan onze concurrent en moeten wij onze prestaties verbeteren. Innovatie is daarvoor een vertrouwde oplossing maar vraagt enorme investeringen in tijd en geld. En wij hebben vaak alles, behalve tijd en gel...
169 training_cursus/LEAN_by_KaiZen/cursus-toc-lean-kaizen.php

Cursus Informatiestromen - Documentmanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Dagelijks wordt u geconfronteerd met enorme hoeveelheden informatie. Op allerlei manieren bereiken u gegevens of moet u informatie verzamelen. Hoe houdt u hierbij het overzicht? Hoe selecteert u als informatiemanager wat belangrijk is en wat niet? Hoe stroomlijnt u de informatiestromen en hoe brengt u vraag en aanbod bij elkaar? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste informatie op een veilige manier bij de ontvanger kom...
181 training_cursus/communicatie/informatie-stromen.php

Page generated in 0.0771 seconds.