088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Lean 5S Kwaliteit

Uw zoek resultaat voor: Lean 5S Kwaliteit

Cursus Lean 5S Kwaliteit In-Company ook voor Groepstraingen

... De manier waarop het werk wordt uitgevoerd, bepaalt het verschil tussen kwaliteit of non-kwaliteit en kosten maken of toegevoegde waarde produceren. Het lassen van een staalplaat, het maken van een factuur, het boren van een gat, het monteren van een motor of het schrijven van een offerte zijn handelingen die in een keer goed moeten gaan. Tegelijkertijd moeten deze handelingen zo efficient mogelijk gebeuren. Dat ...
223 training_cursus/lean-5s-6s-manufacturing/5s-lean-and-green.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze c...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus Kwaliteitsbewustzijn In-Company ook voor Groepstraingen

... Kwaliteitsbewuste medewerkers zijn erg belangrijk voor een organisatie, maar zij zijn vooral belangrijk voor organisaties die producten leveren of diensten verlenen. Wanneer de producten of diensten van goede kwaliteit zijn zullen er namelijk meer klanten terugkomen. Kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers houdt in dat zij weten wat de impact is van hun werkzaamheden op het eindresultaat. Hierdoor zijn zij gemotivee...
27 training_cursus/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn.php

Cursus Lean Six Sigma Black Belt In-Company ook voor Groepstraingen

... Organisaties moeten steeds beter en steeds sneller inspelen op veranderingen terwijl ze kosten laag moeten houden. Dit uiteraard natuurlijk om de concurrentie voor te blijven en de kosten intern op pijl te houden. LEAN en Six Sigma zorgen ervoor dat organisaties sneller kunnen inspelen op een veranderende markt en de kosten laag houden. De LEAN Six Sigma Black Belt is in staat problemen op te lossen, besparingen ...
284 training_cursus/Lean-Six-Sigma/Lean-Six-Sigma-Black-Belt.php

Cursus Quality Manager Kwaliteit QHSA In-Company ook voor Groepstraingen

... Steeds meer organisaties gaan over tot het voeren van een structureel Kwaliteits-, Arbo- en/of Milieubeleid. Naast een aantal wettelijke verplichtingen komt dit voort uit verzoeken van opdrachtgevers of vanuit beleidsoogpunt. De functie van Kwaliteit coordinator is geen eenvoudige. De functionaris wordt veelal belast met complexe taken zoals het opzetten en/of onderhouden van een zorgsysteem en het uitvoeren van ...
167 training_cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator.php

Cursus NEN 15224 Kwaliteitstraining In-Company ook voor Groepstraingen

... ISO 15224 voor Zorg en Welzijn is een kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen. Voor veel organisaties biedt dit nieuwe kansen en daarbij ook betere documentatie!Het betekent namelijk dat er eindelijk een volgende stap gezet kan worden als het gaat om meer praktische vormen van kwaliteitszorg.We mogen inmiddels concluderen dat HKZ een aantal organisaties zeker geholpen heeft om kwaliteitsmanagement syste...
291 training_cursus/kwaliteit_15224/audit_omtrent_15224_zorg_en_welzijn.php

Cursus Lean By Kaizen Verbetermanagement In-Company ook voor Groepstraingen

... Vrijwel elke organisatie is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om haar resultaten te verbeteren. Iedereen wil graag een voorsprong op zijn concurrenten hebben en houden. Om dat te kunnen moeten wij beter zijn dan onze concurrent en moeten wij onze prestaties verbeteren. Innovatie is daarvoor een vertrouwde oplossing maar vraagt enorme investeringen in tijd en geld. En wij hebben vaak alles, behalve tijd en ge...
169 training_cursus/LEAN_by_KaiZen/cursus-toc-lean-kaizen.php

Cursus Lean By Kaizen Procesverbetering In-Company ook voor Groepstraingen

... Elke organisaties kent zijn eigen productieprocessen. Voor bedrijven die tastbare goederen produceren is dit heel duidelijk zichtbaar, maar ook zorg- en dienstverlenende organisaties kennen processen. Hetzelfde geldt voor afdelingen die indirect betrokken zijn bij de productie, zorg of dienstverlening. Denk aan de schoonmaakdienst, de receptie, de engineering, het bedrijfsbureau, de inkoop of verkoop, de administ...
168 training_cursus/LEAN_by_KaiZen/cursus-lean-by-kaizen.php

Cursus Kwaliteit ISO 9001 KAM-INK In-Company ook voor Groepstraingen

... De training ~ISO (KAM)~ is bestemd voor iedereen, die belast is met het omzetten of opzetten van ISO 9001:2000 / 18001 en 14001 systeem, zoals kwaliteitsmanagers, kwaliteitscoordinatoren en afdelingshoofden. Na afloop van de training is de deelnemer in staat zelfstandig het ISO-handboek aan te passen of op te zetten naar de ISO 9001/18001 en 14001 norm. Dit pakket wordt ook afzonderlijk aangeboden. Onderwerpen Wa...
154 training_cursus/iso-kwaliteit-certificering/iso-certificering.php

Cursus Intensief Kwaliteitsbeleid In-Company ook voor Groepstraingen

... Voor zowel de organisatie als voor de zaak, bedrijf of organisatie is het belangrijk dat er een duidelijke (verander)opdracht is. Welke effecten moeten worden nagestreefd en bovenal: op welke wijze? Een objectieve kijk is noodzakelijk. Dat laatste wordt vaak impliciet gelaten, maar vormt steeds meer de kern van de professionaliteit van onze aanpak. Welke interventies passen het beste bij de organisatie? Een kernv...
146 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsbeleid.php

Cursus Six Sigma Kwaliteit In-Company ook voor Groepstraingen

... Deze Six Sigma training is bijzonder ten opzichte van andere Six Sigma trainingen en cursussen. In deze training Six Sigma wordt niet een model uitgelegd, maar laten we de methode tot leven komen. De training Six Sigma zijn meestal technisch van karakter, maar het is veel spannender en nuttiger Six Sigma te ervaren samen met collega`s. Het is een wetmatigheid dat integrale verbeteringen alleen door teams kunnen w...
225 training_cursus/six-sigma-kwaliteit-cursus/sixsigma.php

Cursus MT Lid Management Communicatie In-Company ook voor Groepstraingen

... De training Management kwaliteitssystemen is bestemd voor managers, afdelingshoofden en bedrijfsleiders van industriele bedrijven en handelsondernemingen, die bovengenoemde managementtools reeds gebruiken en verder willen verbeteren of overwegen deze managementtools in te gaan voeren. Deze training behandelt beknopt de principes, de werking en de voor- en nadelen van het werken met deze systemen. Onderwerpen Kwal...
153 training_cursus/training-management-systeem/training-kwaliteit-managementsysteem.php

Cursus ISO 27001 Informatiebeveiliging In-Company ook voor Groepstraingen

... Informatie is waardevol. Wanneer u informatie (beveiliging) op de juiste wijze waarborgt, kunt u vol vertrouwen zaken doen. ISO 27001 of ook wel ISO/IEC, onderdeel van de ISO 27000-serie, is de wereldwijde norm voor het Information Security Management System (ISMS). Met ISO 27001 bent u toekomstgericht bezig en biedt het u de vrijheid om te groeien, te innoveren en om uw klantenbestand verder uit te breiden. Aan ...
262 training_cursus/kwaliteit-iso-27001/iec-iso-27001-informatiebeveiliging.php

Cursus OHSAS 18001 Arbo In-Company ook voor Groepstraingen

... Aanvullend op de training ~Interne auditor~ waarin de basisvaardigheden voor auditing zijn aangeleerd, is het mogelijk u te bekwamen in het auditeren van specifieke zorgsystemen. In deze training wordt u de specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht voor de auditering van Arbozorgsystemen. Onderwerpen De Uitgangspunten Van Arbomanagement, Instrumenten Voor ArbomanagementPlan Van AanpakRisico-inventarisatie En ...
155 training_cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001.php

Cursus ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding - Coaching In-Company ook voor Groepstraingen

... Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordina...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Page generated in 0.089 seconds.