088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching NEN 15224 Kwaliteitstraining

Uw zoek resultaat voor: NEN 15224 Kwaliteitstraining

Cursus NEN 15224 Kwaliteitstraining BVT :: In-Company Opleider

... ISO 15224 voor Zorg en Welzijn is een kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen. Voor veel organisaties biedt dit nieuwe kansen en daarbij ook betere documentatie!Het betekent namelijk dat er eindelijk een volgende stap gezet kan worden als het gaat om meer praktische vormen van kwaliteitszorg.We mogen inmiddels concluderen dat HKZ een aantal organisaties zeker geholpen heeft om kwaliteitsmanagement systematischer a...
291 training_cursus/kwaliteit_15224/audit_omtrent_15224_zorg_en_welzijn.php

Cursus Verkoop Binnendienst BVT :: In-Company Opleider

... U gaat of bent werkzaam als commercieel binnendienstmedewerker? U wilt een uitstekend contact met uw klanten opbouwen? U wilt beschikken over een proactieve en klantgerichte houding? En u wilt effectief samenwerken met de binnendienst of andere afdelingen? Dan is de training Commerciele Binnendienst zeer geschikt voor u. Alle vaardigheden om uitstekend als commercieel binnendienstmedewerker te kunnen functioneren, komen in ...
175 training_cursus/commerciele-binnendienst/commerciele-binnendienst-training.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze cursus leert...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus NT2 Nederlands Leren BVT :: In-Company Opleider

... Een inburgeringscursus is geen gemakkelijke zaak. U dient als immigrant veel te weten over Nederland, waaronder de Nederlandse geschiedenis, cultuur en staatsinrichting. Daarnaast is het ook nog eens noodzakelijk om de Nederlandse taal redelijk te beheersen.Ons cursussysteemMet ons systeem duurt het ongeveer 30 uur om genoeg kennis te hebben voor het inburgeringsexamen. Daarbij hoeft u niet per se al over basiskennis van de...
171 training_cursus/inburgeringscursus/nieuwkomers-allochtonen.php

Cursus Intensief Kwaliteitsbeleid BVT :: In-Company Opleider

...van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Intensief Kwaliteitsbeleid, bij deze cursus van BV&T beginnen wij met een intakesprek en deze is geheel vrijblijvend. Inhouse - incompany cursussen van BVT zijn dus bij u op locatie. Meer info: 088-7744300 ...
146 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsbeleid.php

Cursus Beginnend Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... Hoe creeert u op een natuurlijke en prettige manier draagvlak voor uw ideeen? Hoe zorgt u voor een goede relatie in de samenwerking, zodat persoonlijke, afdelings- en organisatiedoelen worden gehaald? Aan uw gedrevenheid ligt het niet. U weet wat u wilt. Toch kan het soms lastig zijn mensen mee te krijgen. Hoe wordt ~ja~ zeggen nu ook daadwerkelijk ~ja~ doen? In deze inspirerende training staat u als leidinggevende centraal...
172 training_cursus/effectief_beinvloeden/cursus_leidinggeven_beinvloeding.php

BV&T Voorwaarden

... De klant kan een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken. Artikel 3. Opdrachtaanvaarding BV&T aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. BV&T garandeert dan ook dat de in een opdracht in te zetten medewerkers vanwege hun kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht kunnen werken. Partijen kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. BV&T zal zodanige omstandigheden scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt. Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht / detachering / advie...
voorwaarden.php

Cursus Voorkomen Van Een Burn-Out BVT :: In-Company Opleider

... Doel van de Burn-out Preventie Training. Tijdens de meerdere training sessies, welke met u wordt afgestemd met betrekking tot Burn-out (Overspannenheid). Gaan wij samen kijken naar de preventie dreiging en de dreiging bij uw medewerker. Deze punten moeten in kaart zijn, het herkennen en effectief te benoemen is ervoor om uitval te voorkomen. U leert welke signalen van medewerkers kunnen wijzen op een voorstadium van burn-ou...
288 training_cursus/stress-preventief-burnout/coaching-burn-out-training.php

Cursus DiSC Training Met ONLINE DiSC Afname BVT :: In-Company Opleider

... Wilt u het maximale uit uw team halen en ook als medewerker afzonderlijk? Dan komt deze training goed van pas voor u en uw team. Leer u en uw team elkaar beter kennen in een gemakkelijke sfeer. U leert welk persoonlijkheid type u en uw collega's zijn en hoe u het beste met elkaar kan omgaan. Vaak snappen mensen anderen hun reactie niet, en daarom kan de samenwerking soms stroef gaan. Door elkaar op deze manier beter te lere...
277 training_cursus/disc-training-analische/teambuidling-disc-cursus.php

Cursus Coaching - Coachen Van Uw Team BVT :: In-Company Opleider

...f. Het resultaat is sterk afhankelijk van de onderlinge dynamiek, zowel de zichtbare als de onzichtbare. Voorbeeld: Op een race zeilboot moet de hele bemanning op scherp staan, luisteren naar de stuurman en exact doen wat je moet doen. Dat is de enige manier om te kunnen winnen.Wilt u de gezamenlijke doelstelling in de organisatie omzetten in daadkracht, verbeteren en kunnen inspelen op de aanwezige teamdynamiek? Dan is deze praktijkgerichte training uitstekend voor uw team. U leert alle instrumenten, technieken en vaardigheden op het gebied van teamcoaching. U ontdekt hoe u een team kunt begeleiden, om meer uit het team als geheel en uit het individu te halen. Met deze waardevolle training brengt u uw kwaliteiten als professional naar een hoger niveau. Onderwerpen Teamcoaching Als Instrument Uitgangspunten Van Teamc...
287 training_cursus/coaching-van-teams/training-coachen-van-teams.php

Cursus Omgaan Met Agressie BVT :: In-Company Opleider

...De eerste dag wordt gewerkt aan bewustwording en zelfbeheersing op basis van technieken als visualiseren, doelen stellen, energiemanagement en stressmanagement. Op dag twee gaan we aan de slag met gedachtecontrole, focus en spanningsregulatie om professioneel en veerkrachtig te kunnen omgaan met veranderingen en gebeurtenissen. De theorie onderbouwen we met praktische oefeningen die soms los van de werkpraktijk staan om zo uit de inhoud te blijven, waardoor de deelnemers zich effectiever kunnen focussen op de technieken en op zichzelf.Na de training kunt u contact houden met uw trainer! Onderwerpen Inleiding In Het Begrip Mentale Weerbaarheid Uw DoelstellingControle Houden Hoe Doe Je DatVisualisatie(werk)situaties Om Je Mentaal Goed Te WerenEnergiemanagementStressmanagementStress Leren ReducerenGedachtecontroleGevoel...
285 training_cursus/groepstraining-incompany/agressie-training.php

Training Referenties Gemeente Ministerie Organisatie Bedrijven Advisering

... Trainers en docenten van BV&T BV&T opleiding & advies werkt samen met docenten en trainers die hun vak verstaan. Ons trainersnetwerk bestaat uit professionele trainers en docenten die veel praktijkervaring hebben in hun vakgebied. Door middel van deze ervaringen kunnen zij de theorie die tijdens de trainingen en cursussen naar voren komt ondersteunen. Daarnaast beschikken zij over uitstekende didactische vaardigheden en vee...
referenties.php

Cursus Verzuimgesprekken BVT :: In-Company Opleider

...e leidinggevende is van groot belang bij een snelle terugkeer van de werknemer. Een heldere visie op verzuim, gecombineerd met goede gespreksvaardigheden, is dan ook belangrijk voor leidinggevenden en HRM-functionarissen om de verzuimcijfers laag te kunnen houden. BV&T biedt hiervoor de training Verzuimgesprekken voeren aan. Na een korte theoretische inleiding gaat u met elkaar in gesprek over uw visie en aanpak van verzuim. Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan oefeningen in gespreksvaardigheden. Hierbij wordt ingegaan op verschillende soorten verzuimgesprekken. Bij de oefeningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de door de deelnemers ingebrachte casu?stiek, zodat zij leren om de lesstof meteen in hun praktijksituatie toe te passen. Onderwerpen Doelstelling Van Uw Organisatie Visie Van Uw Organisat...
199 training_cursus/cursus-verzuim-management/training-verzuimgesprekken-voor-leidinggevenden.php

BV&T heeft maar liefst 75 vaste docenten en trainers

... Trainers en docenten van BV&T BV&T opleiding & advies werkt samen met docenten en trainers die hun vak verstaan. Ons trainersnetwerk bestaat uit professionele trainers en docenten die veel praktijkervaring hebben in hun vakgebied. Door middel van deze ervaringen kunnen zij de theorie die tijdens de trainingen en cursussen naar voren komt ondersteunen. Daarnaast beschikken zij over uitstekende didactische vaardigheden en vee...
professionele_trainers.php

Cursus Zakelijk Engels BVT :: In-Company Opleider

... Tegenwoordig is de Engelse taal bijna niet meer weg te denken binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Bedrijven hebben het nodig om te communiceren met hun leveranciers of internationale vestigingen. Of misschien zelfs om te kunnen communiceren met hun klanten of medewerkers. Het is daarom belangrijk om feilloos Engels te kunnen corresponderen.Vooraf aan de cursus zakelijk Engels vindt er een niveaubepaling plaats. Op deze ma...
140 training_cursus/taaltraining/training-zakelijk-engels.php

Page generated in 0.257 seconds.