088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching training Lean 5S Kwaliteit

Uw zoek resultaat voor: training Lean 5S Kwaliteit

Cursus Kwaliteitsbewustzijn In-Company ook voor Groepstraingen

... Kwaliteitsbewuste medewerkers zijn erg belangrijk voor een organisatie, maar zij zijn vooral belangrijk voor organisaties die producten leveren of diensten verlenen. Wanneer de producten of diensten van goede kwaliteit zijn zullen er namelijk meer klanten terugkomen. Kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers houdt in dat zij weten wat de impact is van hun werkzaamheden op het eindresultaat. Hierdoor zijn zij gemotiveerd om een...
27 training_cursus/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn.php

Cursus ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding - Coaching In-Company ook voor Groepstraingen

... Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator van h...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Cursus ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus In-Company ook voor Groepstraingen

... Kwaliteitsmanagement is meer dan het implementeren van een model alleen. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen Ontwikkeling In De Kwal...
28 training_cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

Cursus Succesvol Verkopen In-Company ook voor Groepstraingen

... zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Het gaat erom uw product op de juiste manier aan de man te brengen. Onderwerpen Verkooptechnieken, Commerciele VaardighedenProductpresentatieEffectieve Mailings En BeheerTelefonische Communicatie En AcquisitieKwaliteitszorgPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Na afloop van deze training bent u een professionele verkoper. De tools, die u tijdens de training krijgt aangereikt, kunt u direct toepassen. De vertaalslag van theorie naar de werksituatie staat bij deze training hoog in het vaandel. Tijdens de training bent u veel met praktijkopdrachten en rollenspelen bezig, waardoor u slagvaardiger wordt. U boekt direct winst na het volgen van deze training!! Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&a...
58 training_cursus/verkoop_training/succes-vol-verkopen-praktijk_gericht.php

Cursus Projectmanagement In-Company ook voor Groepstraingen

...zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen Project Resultaten En Doelstellingen; Projecten FaserenProjecten BeheersenProjecten En BeslissenProject BudgetteringPlanningstechnieken En Methodes Van ProjectenWerken Met DeadlinesWerken Met BeslissingsdocumentenVoortgangsrapportagePersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Deze training is ontwikkeld voor (aankomend) projectleiders, leidinggevenden en voor hen, die nog geen ervaring hebben met projectmanagement. Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training bent u in staat een duidelijke en heldere invulling te g...
56 training_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Cursus Magazijnmeester In-Company ook voor Groepstraingen

...n, dat u beschikt over veelzijdigheid en praktische vakkennis op dit terrein. Onderwerpen Magazijn In De Organisatie; Voorraadbeheer En LogistiekKwaliteit Logistiek En ISO 9001Logistiek En Order VerzamelenLeidinggeven En CommunicatieIntern En Extern Transport Volgens LeanKostenbeheersing TOC FormuleBeknopt Rapporteren Logistiek. Resultaten Na de opleiding geeft u leiding aan magazijnmedewerkers. U heeft daarnaast vele andere verantwoordelijkheden. Het wordt uw taak de kwaliteit en veiligheid van het magazijn te bewaken. U moet voorraad beheersingsmethoden kunnen beoordelen en op de hoogte zijn van beschikbare locatie laad- en lossystemen. U bent in staat de goederenstroom in kaart te brengen, een ontwerpschets en een routeplanning te maken. Deze opleiding wordt afgesloten met drie afzonderlijke examens. Na het beha...
31 training_cursus/opleiding-magazijnmeester/opleiding-magazijnmeester.php

Cursus Verkoper Communicatie Gesprekstechnieken In-Company ook voor Groepstraingen

...dewerker nodig heeft. De kennis en vaardigheden worden in deze training op een zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Onderwerpen Communicatie; OnderhandelingsvaardighedenCommerciele GespreksvoeringProjectmatig En Effectief OrganiserenKwaliteit En Eigen VakkennisPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij bent u een professioneel commercieel medewerker. De tools, die u tijdens de training krijgt aangereikt, kunt u direct toepassen. De vertaalslag van theorie naar de werksituatie staat bij deze training hoog in het vaandel. Door middel van de praktijkopdrachten en rollenspelen heeft u uzelf slagvaardiger gemaakt. U kunt voortaan zonder moeite een commercieel gesprek voeren en u kunt de geleerde onderhandelingsvaardigheden met succes in de dagelijkse praktijk toepassen. Aansluitend op alle ...
17 training_cursus/verkoop-communicatie/commercieel-communiceren.php

Cursus Leermeester In-Company ook voor Groepstraingen

...grijzing slaat toe, werk daarom preventief. Hiervoor dient u binnen uw organisatie een functionaris te hebben die bevoegd is voor de begeleiding van nieuwkomers. Het is bepalend voor uw organisatie. Zijn inzet is bepalend voor de ontwikkeling en kwaliteit van de nieuwe medewerker of leerling. U leert in deze training niet alleen vaktechnieken, maar ook persoonlijke begeleiding. In deze training leert u vaardigheden ter ondersteuning voor het uitvoeren van deze belangrijke taak. Onderwerpen Ontwerpen Van Leerdoelen, BegeleidingcyclusDidactische VaardighedenCoachingsvaardighedenLeermotivatie Van LeerlingenZelfstandig Leren Bij LeerlingenBeoordeling En Objectief Handelen. Resultaten In deze training worden verschillende vaardigheden en technieken gehanteerd, waarbij de vaardigheden worden geoefend. Zo leert u: Een opl...
138 training_cursus/training-leermeester-mentoren-training/training-leermeester-mentoren-training.php

Cursus Persoonlijke Effectiviteit In-Company ook voor Groepstraingen

...werk te ordenen om tot een beter resultaat te komen.De training Persoonlijke effectiviteit is bedoeld voor eenieder die zijn of haar persoonlijke effectiviteit wilt vergroten of ontwikkelen. Onderwerpen Werken Met Doelstellingen; SMART Plan Van AanpakKernkwaliteitenAssertief Optreden360 Graden FeedbackOmgaan Met Conflicten En BelangentegenstellingenTimemanagementvaardigheden VerbeterenPersoonlijk Actieplan: Do`s & Don`ts. Resultaten Tijdens deze praktijkgerichte en herkenbare training leert u op welke wijze uw doelstellingen op een slavaardige wijze kunnen worden gerealiseerd. U leert de juiste interactie met prettige contacten aan te gaan en relaties met uw medewerkers te onderhouden. Daarbij leert u uw talenten en capaciteiten kennen, maar tevens uw sterke en zwakke punten. U krijgt tools aangereikt om het beste ...
50 training_cursus/persoonlijke-effectiviteit/persoonlijke-effectiviteit.php

Cursus Interne Auditor (internal Audit) In-Company ook voor Groepstraingen

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM (kwaliteit, arbo, milieu) systeem is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne Auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits beinvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits Auditeren i...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

...en audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursist in staat om op een praktische manier interne kwaliteitsaudits uit te voeren. Naast theoretische achtergronden en normen worden er ook praktische vaardigheden bijgebracht die nodig zijn bij het uitvoeren van een interne audit. In deze zeer praktische cursus verwerft u in korte tijd de essentiele vaardigheden van ISO 19011. Dit zijn de belangrijkste kennisvaardigheden op het gebied van een interne auditor. Er wordt ingegaan op diverse aspecten van de huidige kwaliteitsnormen. O...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus Magazijnbeheer In-Company ook voor Groepstraingen

...evende taak. U krijgt zowel de technische, alsook de onderdelen, die gericht zijn op het leidinggeven onder de knie. Het te behalen diploma toont aan, dat u beschikt over veelzijdige en praktische vakkennis op dit terrein. Onderwerpen Magazijn In De Organisatie, LeidinggevenKwaliteitOrders VerzamelenOnderhoudIntern En Extern TransportIn Kaart Brengen Van GoederenstromenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Na de cursus geeft u leiding aan magazijnmedewerkers en heeft u daarnaast vele andere verantwoordelijkheden. Het wordt uw taak de kwaliteit en veiligheid van het magazijn te bewaken. U moet voorraad beheersingsmethoden kunnen beoordelen en op de hoogte zijn van beschikbare locatie laad- en lossystemen. U bent in staat de goederenstroom in kaart te brengen, een ontwerpschets en een routeplanning te make...
35 training_cursus/cursus-magazijnmeester/cursus-magazijnmeester.php

Cursus Functioneringsgesprekken In-Company ook voor Groepstraingen

...emer. U bent in staat om een goede voorbereiding vast te leggen. U kent de instrumenten die u wilt gebruiken om zodoende het maximale uit het functioneringsgesprek te halen. Tevens weet u de einddoelen van het functioneringsgesprek te borgen aan uw kwaliteitssysteem. Hiermee blijft u altijd up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen binnen uw organisatie. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis m...
22 training_cursus/opleiding-functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprek-cursus.php

Cursus Communicatievaardigheden In-Company ook voor Groepstraingen

...ssen. U hebt inzicht gekregen in hoe u overkomt op anderen en hoe u de gedragsstijl van anderen kunt herkennen. U leert denken en praten vanuit de ontvanger van de boodschap, weloverwogen uw standpunt te bepalen, structuur aan te brengen in de communicatie en de kwaliteit van de informatieoverdracht te verbeteren. Hierdoor bent u in staat om uw communicatie met anderen te verbeteren, zowel in persoonlijke als groepsgesprekken, e-mail-, schriftelijk en telefonisch verkeer. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen w...
20 training_cursus/training-communicatie/communicatie-vaardigheden.php

Cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP In-Company ook voor Groepstraingen

...en En Verantwoordelijkheden In LoopbaanbegeleidingHet Opstellen Van Een BegeleidingsplanDe Behoeften Van Uw Medewerkers In Kaart BrengenOverzicht Van Instrumenten Voor LoopbaanbegeleidingStappen In Het BegeleidingsprocesAnalyse Van Kwaliteiten En Beperkingen Van De MedewerkerPraktijksituaties En VoorbeeldenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Het is aan te bevelen om in uw organisatie een op maat gemaakt plan te hanteren, die voldoende ruimte biedt voor individuele situaties en tegelijkertijd een `optelsom` van benodigde investeringen en faciliteiten mogelijk maakt. Daarnaast is het noodzakelijk het boeiend te introduceren, waarna de uitvoering goed verloopt. Hierna kunt u het individuele persoonlijk ontwikkelingsplan afstemmen op andere instrumenten binnen uw organisatie, bijvoorbeeld het sociaal belei...
52 training_cursus/training-persoonlijk-ontwikkelingsplan/persoonlijk-ontwikkelings-plan.php

Page generated in 0.0611 seconds.